ICH ZĘBY SĄ LUSTREM OSOBY PRZED TOBĄ

Nasze zęby są jak drzwi otwierające się na ciało, dlatego zdrowie zębów jest bardzo ważne nie tylko dla prawidłowego mówienia, zdrowego odżywiania, pięknego uśmiechu i świeżego oddechu, ale także dla zdrowia całego organizmu. Zdrowie jamy ustnej i zębów jest częścią ogólnego zdrowia. Kiedy jama ustna i zęby są niezdrowe, ma to negatywny wpływ na wiele części ciała. Prosta próchnica powoduje infekcję narządów w innych częściach ciała, a tym samym powoduje różne choroby. Próchnica zębów w wyniku infekcji zębów może przedostać się do różnych części ciała poprzez krwiobieg.Z powodu zębów dochodzi do różnych zaburzeń w sercu, układzie pokarmowym i układzie krążenia.W trakcie rozwoju zębów pierwsze zęby mleczne zastępowane są zębami stałymi. dwie najważniejsze choroby jamy ustnej i zębów to próchnica i zapalenie dziąseł. Choroby dziąseł czasami wpływają na zębodół. Może to mieć postępujący wpływ, aż do stopienia kości szczęki w miejscu jej umiejscowienia. Pogorszenie zdrowia zębów może również wpływać inne narządy w organizmie Zęby mogą stać się celem ciągłej infekcji, która negatywnie wpływa na prawie wszystkie układy i może uszkodzić serce, nerki, stawy itp. Może być źródłem infekcji struktur, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Oprócz roli, jaką pełnią w rozkładaniu i mieleniu żywności, zęby mają istotny wpływ na mowę i wygląd. Zaburzenia zdrowia zębów mogą powodować wiele różnych chorób, a także mogą powodować uszkodzenia pewność siebie w społeczeństwie. Osobom z brakującymi zębami trudno jest wydobyć jakieś dźwięki. Wiele osób w społeczeństwie nie potrafi się uśmiechać komfortowo. Jest nieśmiały, gdy się uśmiecha, jednak piękny uśmiech wywiera pozytywny wpływ na ludzi. Na pierwszym spotkaniu, w życiu biznesowym, towarzyskim, w komunikacji międzyludzkiej uśmiech jest zawsze pierwszym obrazem i pozostaje w pamięci.Po wyeliminowaniu problemów jamy ustnej i zębów wiele osób wygląda lepiej, uśmiecha się piękniej zamiast brzydko wyglądającym uśmiechem, łatwiej rozmawiać, a co za tym idzie, wzrasta jego pewność siebie. Widać, że wzrasta. Niezwykle ważna jest świadomość własnego zdrowia w ochronie przed próchnicą i choroby dziąseł. Jako jednostka należy wykształcić nawyk szczotkowania i nitkowania zębów. Ponadto należy uregulować nawyki żywieniowe i wyrobić nawyk regularnych wizyt u dentysty. W celu podniesienia świadomości społeczeństwa na temat zdrowia jamy ustnej i zębów. rodzicami, już od najmłodszych lat powinniśmy wpajać dzieciom nawyk mycia zębów. Nie możemy zapominać, że nasze dzieci są naszym lustrem.